Projekt Calabasse

”Våga växa”

Skapande skola projekt riktat till grund- och gymnasieskolan med fokus på konflikthantering, motivationsarbete och problemlösning. Syftet är bl.a. att genom ett bättre grupp- och arbetsklimat skapa förutsättningar för lärande.

För information och bokning kontakta

eisa.calabasse@hotmail.com